Regazyfikacja LNG

Informacje ogólne

Nasze instalacje "LNG SAT BLOC" są projektowane i produkowane zgodnie z zasadą "Plug 'n Play". Głównym zastosowaniem jest tymczasowe zaopatrzenie w gaz ziemny operatorów komunalnych i przemysłowych.

Zaletą tej aplikacji jest krótki czas oraz niewielki wysiłek instalacyjny. Główne komponenty takie jak zbiornik czy odparowywacz są produkowane w oparciu o formę SKID i tym samym można je łatwo transportować przy pomocy wszystkich konwencjonalnych sposobów transportu (drogowy, kolejowy czy morski). Komponenty są w łatwy sposób instalowane na wcześniej przygotowanym fundamencie.

Nasze podstawowe instalacje "LNG SAT BLOC" składają się z następujących segmentów wyposażenia:

  • Odparowywacz (1+1) o maksymalnej wydajności do 900 Nm³/h, niezależnie od warunków pogodowych
  • Zbiornik magazynowy w zabudowie kontenerowej o pojemności do 40 m³
    (możliwe wykonanie z kilkoma jednostkami)
  • System kontroli ciśnienia wraz z podgrzewaczem przepływowym
Strona w przygotowaniu...

Ta część strony jest obecnie w budowie.

Zapraszamy wkrótce...